*  استاندارد عراق  :   دانلود
*  اندازه گیری عناصر فرعی - استاندار ملی شماره  1-1693  :   دانلود  
*  تعیین مقاومت خمشی و فشاری، استاندارد ملی شماره  393 :   دانلود
*  لیست استانداردهای ملی مرتبط  :   دانلود
*  محیط زیست   :   دانلود
*  معیارهای مصرف انرژی در تولید سیمان ، استاندارد ملی شماره  7873  :  دانلود
استفاده و نقل مطالب و تصاویر از سایت ماهنامه فن آوری سیمان با ذکر ماخذ بلامانع است