ماهنامه علمی تخصصی فن آوری سیمان با بیش از هشت سال سابقه، به منظور ایجاد زمینه ای جهت تبادل اطلاعات علمی و

فنی بین متخصصین، کارشناسان صنعت سیمان و شرکت های فعال در این حوزه انتشار می یابد.


گستره توزیع نشریه : کارخانجات و شرکتهای سیمان و صنایع معدنی در سراسر کشور، شرکتهای تأمین کننده خدمات و تجهیزات،

مهندسین مشاور، پیمانکاران، کارشناسان و مدیران صنعت سیمان، دانشگاهها و مراکز علمی، مراکز و سازمانهای دولتی و ...

می‌باشد.موضوعات و مطالب نشریه  : مقالات علمی - کاربردی در زمینه های مختلف تخصصی صنعت سیمان اعم از تولید، کنترل کیفیت،

مکانیک، برق، معدن، محیط زیست، ایمنی، اقتصاد، مدیریت و .... ، اخبار تخصصی و آمار و اطلاعات سیمان ایران و جهان، معرفی

صنعت سیمان، گفتگو با مدیران و متخصصین، اطلاع رسانی و
 پیامهای تولیدی و بازرگانی و ... است.


این نشریه به صورت ماهنامه چاپ می شود. روابط عمومی نشریه آماده دریافت مقالات، اخبار، سفارش آگهی، پیام، تهیه گزارش

و رپرتاژ و علاوه بر آن جهت هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد می‌باشد
.