Effects of Iran’s WTO Effects of Iran’s WTO accssion on the cement industy  :  Download
Effects of Iran’s WTO Effects of Iran’s WTO accssion on the cement industy , Real Article  :  Download
Rhodamine B Discolouration on TiO2 in the Cement Environment  :  Download
استفاده از سوختهای جايگزين ( ضایعاتی ) در صنعت سیمان ، مهندس حسین چهرگانی و دکتر فریبا محسن زاده :  دانلود
انرژی و آلودگی محيط زيست در صنعت سيمان ، مهندس حسین چهرگانی  :  دانلود
بررسی امکان استفاده مجدد از غبار برگشتی سیستم پخت تولید سیمان  ، مهندس حسین چهرگانی  : دانلود 
بررسی عملكرد فيلترهای كيسه‌ای جهت كنترل غبار در كارخانه سيمان تهران  ، مهندس حسین چهرگانی  :   دانلود
بهينه‌سازی فيلترهای كيسه‌ای در يك كارخانه توليد سيمان  به منظور افزایش راندمان غبارگیری  :  دانلود
کاربردهای غبار سیستم پخت ، مهندس حسین چهرگانی   :  دانلود
مطالعه عملكرد فيلترهای كيسه‌ای موجود در يك كارخانه سيمان و بهبود غبارگیری در آنها  :  دانلود
كاهش آلودگی زيست محيطی غبار صنعت سيمان ، مهندس حسین چهرگانی  :  دانلود
کاهش چشمگیر آلودگی هوا در کارخانه سیمان سپاهان با بهره گیری از تکنولوژی فیلترهای هیبریدی پیشرفته   :  دانلود
بهینه سازی مصرف انرژی و محیط زیست در صنعت سیمان  ، علی عرفی و سید مسعود رفیعی   :  دانلود
گزارش همایش محیط زیست و انرژی ، مهندس سادات حسینی  :  دانلود
محیط زیست و صنعت سیمان در ایران و اروپا  :   دانلود
بررسی روش های مقاوم سازی سازه های بتن آرمه در مقابل انفجار :  دانلود
یش بینی زلزله برنامه برای یک شبکه علمی ، دکتر مهدی زارع  :  دانلود
زلزله شناسی  :  دانلود
تکنیکهای شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک در صنعت سیمان   :  دانلود
ساخت اجتماعی- فضايی آسیب پذیری کلانشهرتهران در برابر زلزله   :   دانلود
سنجش ذرات معلق خروجی دودکش   :   دانلود
 
 
 
استفاده و نقل مطالب و تصاویر از سایت ماهنامه فن آوری سیمان با ذکر ماخذ بلامانع است