* ارتباطات نوری ، مهندس حسن مهدیان   :   دانلود
* بکارگیری هوش مصنوعی در شناسایی قعات یک خط تولیدی  :  دانلود
* تشخیص پیشگویانه عیوب عایقی در ماشینهای الکتریکی گردان به کمک تست غیرمخرب اندازه گیری تخلیه جزئی  :  دانلود
 
 
 
 
 
استفاده و نقل مطالب و تصاویر از سایت ماهنامه فن آوری سیمان با ذکر ماخذ بلامانع است