* هولدینگ فارس و خوزستان   :   دانلود
* هولدینگ غدیر   :   دانلود
* هولدینگ اسپندار   :   دانلود
* وضعیت هلدینگهای صنعت سیمان در سال 1391 :  دانلود
 
 
 
 
استفاده و نقل مطالب و تصاویر از سایت ماهنامه فن آوری سیمان با ذکر ماخذ بلامانع است