* گزارش جامع معادن سیمان تهران :  دانلود
* گزارش طرح 5 ساله معادن سیمان تهران  :  دانلود
 
 
 
استفاده و نقل مطالب و تصاویر از سایت ماهنامه فن آوری سیمان با ذکر ماخذ بلامانع است