مهندسی محیط زیست در صنعت سیمان  ،                                   تالیف مهندس حسین چهرگانی             لینک
بررسی اکسید منیزیم و اثرات آن در تولید سیمان ،                          تالیف مهندس حسین چهرگانی             لینک
آزمایشهای سیمان و بتن ( ASTM ) ،                  تالیف دکتر علی اکبر رمضانیانپور و مهندس نگین اعرابی       لینک
گرفتگی و چرخه مواد در کوره های سیمان ،                                    تالیف مهندس منوچهر بکائیان               لینک
مواد نسوزدر کوره‌های دوار ،                                                         تالیف مهندس منوچهر بکائیان               لینک
شیمی سیمان و بتن  ،                                                              تالیف مهندس منوچهر بکائیان                لینک
الکترو فیلترهای صنعتی ،                                                             تالیف دکتر علی اله وردی و .....             لینک
نگهداری و تعمیرات بهره‌ور برای تاسیسات مکانیکی کارخانجات ،         تالیف  مهندس هوشنگ رستمیان         لینک
گچ  ،                                                                                        تالیف خانم فاطمه جعفرپور                   لینک
متالورژی کاربردی فولادها و چدنها در صنعت سیمان ،                        تالیف مهندس سید جعفر میرزازاده         لینک
تکنولوژی پخت در صنعت سیمان  ،                                                تالیف مهندس محمد رضا عزیزیان           لینک
ياتاقانها ، بلبرينگ ها  و  درزگيرها   ،                                              ترجمه آقای ابراهیم صفایی                   لینک
اصول طراحی یاتاقان و تئوری روغنکاری             تالیف دکتر کرامت ملک زاده و مهندس جواد شهبازی کرمی       لینک
صنعت سیمان در گذر زمان  ،                                                تالیف مهندس جلال صفارزاده                        لینک